PRESS ROOM

Press releases from Konsert Strategy & IP are shared through LinkedIn

ABOUT - ENGLISH VERSION

Konsert Strategy & IP is a boutique management consulting firm. We partner with technology-intensive organizations in all geographic regions, who desire to strengthen growth and profitability. Our team cooperates at all levels of our clients’ organizations throughout all phases in strategy, performance improvement and transformation. We provide our clients with the world’s premier service to strengthen competitiveness from technology and intellectual property; setting strategic direction, building capable organizations and securing lasting results. The firm was created as the professional arm of the Center of Intellectual Property at Chalmers and University of Gothenburg in 2006. Since the start over 300 client projects have been completed..

ABOUT - SWEDISH VERSION

Konsert Strategy & IP är ett managementkonsultbolag som arbetar med teknikintensiva företag världen över. Vi arbetar på alla organisatoriska nivåer hos klienten med strategisk rådgivning, organisationsförändringar och effektivitetsförbättringar. Vi tillhandahåller världsledande tjänster till våra klienter för att stärka deras teknikbaserade konkurrenskraft – vi sätter strategisk inriktning och bygger kapabla organisationer för varaktiga resultat. Konsert Strategy & IP är en avknoppning från Center for Intellectual Property (CIP) vid Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Sedan starten 2006 har bolaget genomfört över 300 projekt.

IMAGES FOR DOWNLOAD

MEDIA CONTACT

Karin Lersten
Phone: +46 708 781 7725
E-mail: karin.lersten[at]konsert.com